Βιολογικοί σταθμοί

Home/Tag:Βιολογικοί σταθμοί

Μελέτες Κατασκευής μικρών Βιολογικών Σταθμών

Μελέτες Κατασκευής μικρών Βιολογικών Σταθμών 17/9/2013 Στις 17-9-2013 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης «Κατασκευή μικρών Βιολογικών Σταθμών» μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Σκύδρας.