Συγκοινωνιακές Μελέτες

Home/Συγκοινωνιακές Μελέτες

Συγκοινωνιακές Μελέτες

Στον τομέα συγκοινωνιακών μελετών (κατηγορία 10) η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης απλού κυκλοφοριακού αλλά και πιο σύνθετου συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε που σχετίζονται με:

 • Ολοκληρωμενες λύσεις για συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας
 • Πρόβλεψη ζήτησης μεταφορών
 • Αξιολόγηση κυκλοφοριακών επιπτώσεων
 • Περιβαλλοντικές μελέτες (ρύπανση, θόρυβος, δονήσεις)
 • Ανάπτυξη κυκλοφοριακών (μακροσκοπικό & μικροσκοπικό επίπεδο) μοντέλων
 • Αστικό κυκλοφοριακό έλεγχο
 • Σχεδιασμό και διαχείριση στάθμευσης
 • Σχεδιασμό & οργάνωση κυκλοφοριακών μετρήσεων & ερευνών
 • Σχεδιασμό, χάραξη και διαστασιολόγηση ποδηλατοδρόμων
 • Σχεδιασμό και διαστασιολόγηση φωτεινής σηματοδότησης
 • Μελέτες οδοποιίας αστικών και υπεραστικών οδών
 • Χάραξη και διαστασιολόγηση ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων
 • Μελέτες οδοποιίας αγροτικών οδών
 • Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης οδών

Συντονιστήςτου τμήματος συγκοινωνιακών μελετών είναιο κ. Χρυσομαλλίδης Χαράλαμπος και αναπληρωτής του ο κ. Στρακαλής Ζαφείριος.