Συγκοινωνιακές Μελέτες

Home/Συγκοινωνιακές Μελέτες

Συγκοινωνιακές Μελέτες

Στον τομέα συγκοινωνιακών μελετών (κατηγορία 10) η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης απλού κυκλοφοριακού αλλά και πιο σύνθετου συγκοινωνιακού σχεδιασμού και οδοποιίας.

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με:

 • Ολοκληρωμένες λύσεις για συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας.
 • Πρόβλεψη ζήτησης μεταφορών.
 • Αξιολόγηση κυκλοφοριακών επιπτώσεων.
 • Ανάπτυξη κυκλοφοριακών (μακροσκοπικό & μικροσκοπικό επίπεδο) μοντέλων.
 • Αστικό κυκλοφοριακό έλεγχο.
 • Σχεδιασμό και διαχείριση στάθμευσης.
 • Σχεδιασμό & οργάνωση κυκλοφοριακών μετρήσεων & ερευνών.
 • Σχεδιασμό, χάραξη και διαστασιολόγηση ποδηλατοδρόμων.
 • Σχεδιασμό και διαστασιολόγηση φωτεινής σηματοδότησης.
 • Μελέτες οδοποιίας αστικών και υπεραστικών οδών.
 • Χάραξη και διαστασιολόγηση ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων.
 • Μελέτες οδοποιίας αγροτικών οδών.
 • Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης οδών.
 • Μελέτες γεφυρών και πεζογεφυρών.
 • Κυκλοφοριακές  μελέτες.