Μελέτες Κατασκευής μικρών Βιολογικών Σταθμών

Home/Nέα/Μελέτες Κατασκευής μικρών Βιολογικών Σταθμών

Μελέτες Κατασκευής μικρών Βιολογικών Σταθμών
17/9/2013

Στις 17-9-2013 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης «Κατασκευή μικρών Βιολογικών Σταθμών» μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Σκύδρας.