Γεωλογικές Μελέτες

Home/Γεωλογικές Μελέτες

Γεωλογικές Μελέτες

Οι Γεωλογικές Μελέτες (κατηγορία 20) αποτελούν για τη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης καθώς αποτελούν υποστηρικτικό μοχλό για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια η εκπόνηση των γεωλογικών μελετών στην εταιρεία έχει συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών. Η γεωλογική έρευνα αποτελεί βασικό κρίκο στην άρτια εκπόνηση στατικών, συγκοινωνιακών, λιμενικών και υδραυλικών μελετών και εξασφαλίζει την διαχρονικότητα των τεχνικών-κατασκευαστικών έργων στους τομείς αυτούς. Προς την κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στα επιστημονικά αντικείμενα της Γεωλογίας, Υδρογεωλογίας και της Τεχνικής Γεωλογίας παρέχοντας υπηρεσίες όπως:

  • Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια ΤΠΣ, ΤΡΣ, κ.λπ.
  • Μελέτες μείωσης απόστασης ορίων οικισμών και πολεοδομικών ενοτήτων από κοιμητήρια (υφιστάμενα ή προβλεπόμενα) και μελέτες ίδρυσης νέων κοιμητηρίων.
  • Γεωλογικές χαρτογραφήσεις οδικών, υδραυλικών και λοιπών τεχνικών έργων.
  • Υδρογεωλογικές Μελέτες αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων.

Η εταιρεία διαθέτει μελετητικά πτυχία στις κατηγορίες 20 (Γεωλογικές, γεωφυσικές και υδρογεωλογικές μελέτες & έρευνες) και 21 (Γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες).

Το γεωλογικό τμήμα διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο διαθέτει βαθιά επιστημονική γνώση και λειτουργική επάρκεια τόσο στις εργασίες πεδίου όσο και στις εργασίες γραφείου.