Μελέτες GIS – Υπηρεσίες Γεωχωρικών Πληροφοριών

Home/Μελέτες GIS – Υπηρεσίες Γεωχωρικών Πληροφοριών

Μελέτες GIS – Υπηρεσίες Γεωχωρικών Πληροφοριών

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ χρησιμοποιεί και αναπτύσσει τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) και έχει ενσωματώσει την τεχνολογία αυτή σε όλες τις μελέτες που εκπονεί, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές οδηγίες για την οργάνωση, διαχείριση και διάχυση γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων (data & metadata).

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία μας υλοποιεί για ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μία ευρεία γκάμα εφαρμογών GIS όπως:

  • Ψηφιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων (ψηφιακά έντυπα), οργάνωσή τους σε Γεωβάσεις και εφαρμογή χωρικής ανάλυσης.
  • Ανάλυση οδικών δικτύων, χρονοαποστάσεις, εύρεση βέλτιστης διαδρομής.
  • Παραγωγή χαρτών – δεδομένων και πλήρης τεχνική υποστήριξη σε ορειβατικούς – σπηλαιολογικούς συλλόγους, ομάδες διάσωσης, φιλοζωικές οργανώσεις κ.ά. (χαρτογράφηση σπηλαίων, στατιστικά στοιχεία σπηλαίων, ταξινόμηση – προτεινόμενες ορειβατικές διαδρομές – στατιστικά στοιχεία διαδρομών, κλίση, μήκος χρόνος).
  • Εφαρμογές GIS στη γεωργία (Γεωργία Ακρίβειας – Precision Farming).
  • Βαθμονομημένες χωροθετήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων (Έρευνα καταλληλότητας περιοχής για εγκατάσταση-κλίση, προσανατολισμός, έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία που θα περιγράφονται σε χάρτες ανάλυσης. Συνολική έρευνα νομικού και πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής).
  • Δημογραφικές στατιστικές αναλύσεις με χρήση GIS σε επίπεδο πόλεων και δημοτικών διαμερισμάτων (γεωγραφική αναφορά: το οικοδομικό τετράγωνο).
  • Και πολλά ακόμη.