Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Home/Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Όσον αφορά στο σχεδιασμό των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (κατηγορία 9) εκπονούμε μελέτες για:

 

– Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

– Ανακαινίσεις κτιρίων

– Μελέτες Εφαρμογής Κτιριακών Έργων

– Προμελέτες, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής ΗΜ Εγκαταστάσεων Έργων Υποδομής

– Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

 

Ειδικότερα, εκπονούνται:

 

– Μελέτες θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ

– Μελέτες για εγκαταστάσεις θέρμανσης

– Μελέτες για εγκαταστάσεις κλιματισμού – εξαερισμού

– Μελέτες για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

– Μελέτες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων

– Μελέτες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων

– Μελέτες πυρασφάλειας – ενεργητικής πυροπροστασίας

– Μελέτες ανελκυστήρων/ανυψωτικών συστημάτων

– Μελέτες αντικεραυνικής προστασίας

– Μελέτες αυτοματισμών BMS

– Ειδικές θερμοϋδραυλικές μελέτες (δίκτυα νερού, ατμού, συμπυκνωμάτων, αερίων, πεπιεσμένου αέρα)

– Ειδικές μελέτες φωτοτεχνίας

 

Στον τομέα των Ενεργειακών μελετών εκπονούμε:

 

– Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

– Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτιριακά Συγκροτήματα

– Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτιρίων

– Μελέτες Θερμοηλεκτρικές

– Μελέτες ανάπτυξης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, ηλιακών συστημάτων, αιολικών πάρκων

 

Το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών της Εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό μηχανικών, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό ΗΜ εγκαταστάσεων, το οποίο γνωρίζει άριστα τη σχετική Νομοθεσία και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας αυτής και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.