Κτηματολόγιο

Home/Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Στον τομέα του Κτηματολογίου η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εκπονεί μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου και μελέτες Αναδασμών.

Η σύνταξη των μελετών κτηματολογίου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας το οποίο εγγυάται την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια. Αναμφισβήτητα το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της χώρας.

Η εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, έχει οργανώσει ειδικό τμήμα που εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών κτηματολογίου, το οποίο αποτελείται από υψηλά καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό και έχει αναπτύξει αναλυτικό πρόγραμμα ποιότητας έργων κτηματολογίου για την επίτευξη υψηλών ποιοτικών στόχων.