Στατικές Μελέτες

Home/Στατικές Μελέτες

Στατικές Μελέτες

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά στον τομέα των κτιριακών έργων και των έργων υποδομής και μπορεί να υποστηρίξει επενδυτές από τα πρώτα βήματα αναζήτησης της κατάλληλης γης για την επιθυμητή επένδυση, έως τον σχεδιασμό, την υλοποίηση της ιδέας καθώς και την αδειοδότηση και λειτουργία του έργου σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς της ελληνικής αγοράς καθώς και της πολεοδομικής και κτιριακής νομοθεσίας.

Όσον αφορά στον στατικό σχεδιασμό και έλεγχο μελετών (κατηγορία 8), παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις εφαρμογές αυτού, δηλαδή:

  • – Ανάλυση, διαστασιολόγηση και αντισεισμικόσχεδιασμό κτιριακών έργων
  • – Μελέτη ειδικών κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • – Μελέτη ειδικών θεμελιώσεων
  • – Έλεγχο υφιστάμενων κατασκευών και επισκευές από σεισμούς, πυρκαγιές, κ.λ.π.
  • – Επισκευές και ενίσχυση διατηρητέων κτιρίων
  • – Μελέτες γεφυρών και λοιπών τεχνικών έργων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα
  • – Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Στατικών Εργασιών (Τεχνικών Έργων, Έργων Γεφυροποιίας, Κτιριακών Έργων, Υδραυλικών Έργων)

Το στατικό τμήμα της Εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό πολιτικών μηχανικών στο σύνολό τους, με εξειδίκευση στον αντισεισμικό σχεδιασμό τεχνικών έργων,το οποίο γνωρίζει καλά την κτιριοδομική Νομοθεσία και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας αυτής (Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος,Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, Κανονισμός Επεμβάσεων, Ευρωκώδικες, DIN-Fachberichte κ.λ.π.) και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα.

Συντονιστής του τμήματος στατικών μελετών είναι ο κ. Στρακαλής Ζαφείριος.

tick signΝέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ): Ν.4067/2012 με αναθεώρηση: Ν.4122/13
tick signΟικισμοί <2000 κατοίκων: Ν.4067/12
tick signΚτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/1989)
tick signΚτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 380/Δ/1997)
tick signΚανονισμός Πυροπροστασίας (ΠΔ 71/1988)
tick signΚ.ΕΝ.Α.Κ. (ΦΕΚ 407/Β/2010)
tick signΑυθαίρετα: Ν.4178/13
tick signΠιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): Ν.4122/2013 & Ν.4409/16