Κτηματολόγιο & Τοπογραφία

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία

Ψηφιοποίηση ορίων ιδιοκτησιών & υφιστάμενων κτηματολογικών στοιχείων στην Ελλάδα

Ψηφιοποίηση ορίων ιδιοκτησιών & υφιστάμενων κτηματολογικών στοιχείων στην Ελλάδα     Πελάτης: Trans Adriatic Pipeline AG   Περιοχή: Από τα Ελληνοτουρκικά (Κήποι) έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα (Ιεροπηγή)   Περιγραφή: Εργασίες ως μέλος κοινοπραξίας για τη δημιουργία ορθοφωτοχαρτών από αεροφωτογράφηση σε ζώνη πλάτους 400 μ. κατά μήκος της χάραξης του αγωγού από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα (Κήποι) μέχρι τα Ελληνοαλβανικά σύνορα (Ιεροπηγή) σε μήκος 543 χλμ., συλλογή όλων των

Παροχή τοπογραφικών εργασιών

Παροχή τοπογραφικών εργασιών Πελάτης: Spiecapag Hellas Branch Περιοχή: Από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα (Κήποι) έως την περιοχή της Νέας Καρβάλης στην Π.Ε. Καβάλας Περιγραφή: Εργασίες ως μέλος κοινοπραξίας μετρήσεων πεδίου για τη δημιουργία κατάλληλου τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου προκειμένου να μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής, καθώς εντοπισμός και αποτύπωση για τη δημιουργία υποβάθρου στις περιοχές που ο υπό κατασκευή αγωγός φυσικού αερίου θα

Μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιονία Διαδρομή)

Μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιονία Διαδρομή)   Πελάτης: Περιφέρεια Ηπείρου   Περιοχή: Πρέβεζα- «Ιονία Διαδρομή»   Περιγραφή: Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου συνολικής έκτασης 916 στρ. και συνολικού μήκους 60 χλμ. περίπου, από την Πρέβεζα έως τον κόμβο Πάργας πλησίον των ορίων με Π.Ε. Θεσπρωτίας, ακολουθώντας την ακτογραμμή του Νομού Πρέβεζας,.

Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου

Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου   Πελάτης: Δήμος Αμαρουσίου Περιοχή: Μαρούσι Περιγραφή: Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών και υπηρεσιών, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, για τη σύνταξη μελετών από υπηρεσίες του Δήμου, τη χρήση αυτών σε διάφορες υπηρεσίες για αδειοδοτήσεις ή/και νομιμοποιήσεις και ως υπόβαθρα για αρχιτεκτονικές μελέτες στο σύνολο του Δήμου Αμαρουσίου, που είναι αστική και

Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο     Πελάτης: Δήμος Γρεβενών   Περιοχή: Γρεβενά   Περιγραφή: Εργασίες για την καταχώριση στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής του Δήμου Γρεβενών για τη μεταγραφή της στο Κτηματολογικό Γραφείο και την απόκτηση οριστικών τίτλων από τους ιδιοκτήτες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν: τη μετατροπή της μελέτης σε νέο Ενιαίο Γεωγραφικό Σύστημα Αποτύπωσης (ΕΓΣΑ ’87), έτσι

GREEN LINE ENERGY

GREEN LINE ENERGY   Περιοχή: Σε όλη την Ελλάδα   Παροχή τοπογραφικών εργασιών που περιλαμβάνουν τοπογραφικές αποτυπώσεις, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για έκδοση οικοδομικής άδειας , σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για συμβόλαια με έκδοση ΚΗΔ και Ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, έκδοση αδειών μικρής κλίμακας, έκδοση αδειών παραγωγού, οριοθέτησης στο πεδίο ιδιοκτησιών, χωροθέτησης φωτοβολταϊκών, τοπογραφικά ΑΠΕ, έρευνα για ισχύουσες διοικητικές πράξεις.  

Συμφωνία για την εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας & Κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” – Κωδ. Αναφοράς 6004

Συμφωνία για την εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” – Κωδ. Αναφοράς 6004 Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Περιοχή: Κατά μήκος της Εγνατίας Οδού Περιγραφή: Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων (βυθομετρήσεις, παρατηρήσεις μικρομετακινήσεων, ρυμοτομικές εφαρμογές, αποτυπώσεις και σχεδίαση τεχνικών έργων, χαράξεις, εφαρμογές αρχείων λειτουργούντος Κτηματολογίου κ.ά.)

Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων & την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά- Παντοκράτορα»

Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά- Παντοκράτορα»     Πελάτης: Περιφέρεια Ηπείρου   Περιοχή: Πρέβεζα   Περιγραφή: Δημιουργία αξιόπιστου κτηματογραφικού υποβάθρου και σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, κατά μήκος του οριοθετημένου χειμάρρου Καρυδά – Παντοκράτορα, για να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις και κατ’ επέκταση οι εργασίες κατασκευής των επηρεαζόμενων από τη μελέτη ιδιοκτησιών σε συνολική έκταση

Επικαιροποίηση του Κτηματολογίου στην Ελλάδα

Επικαιροποίηση του Κτηματολογίου στην Ελλάδα     Πελάτης: Trans Adriatic Pipeline AG   Περιοχή: Από τα Ελληνοτουρκικά (Κήποι) έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα (Ιεροπηγή)   Περιγραφή: Εργασίες Κτηματογράφησης ως μέλος κοινοπραξίας για τις διαδικασίες απόκτησης γης και δικαιωμάτων διέλευσης για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ κατά μήκος της χάραξης του αγωγού από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα (Κήποι) έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα (Ιεροπηγή).

Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων “Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου” περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου

Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων “Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου” περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας- Ελευθερίου   Πελάτης: Περιφέρεια Ηπείρου Περιοχή: Καταβόθρα-Μαργαρίτι-Ελευθέρι Θεσπρωτίας Περιγραφή: Εκπόνηση μελέτης αναδασμού των αγροκτημάτων Καταβόθρας, Μαργαριτίου, Πυργί-Ελευθερίου και έκτασης αγροκτήματος άνευ διανομών που περιστοιχίζεται από τα ανωτέρω αγροκτήματα της Π.Ε. Θεσπρωτίας.