Μελέτη Λυμάτων

Home/Tag:Μελέτη Λυμάτων

Μελέτη λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), Α/Σ και αγωγών προσαγωγής και διάθεσης στο Δήμο Μεσσήνης

Μελέτη λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), Α/Σ και αγωγών προσαγωγής και διάθεσης στο Δήμο Μεσσήνης 24/9/2013 Στις 24-9-2013 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), Α/Σ και αγωγών προσαγωγής και διάθεσης