Μελέτη λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), Α/Σ και αγωγών προσαγωγής και διάθεσης στο Δήμο Μεσσήνης

Home/Nέα/Μελέτη λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), Α/Σ και αγωγών προσαγωγής και διάθεσης στο Δήμο Μεσσήνης

Μελέτη λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), Α/Σ και αγωγών προσαγωγής και διάθεσης στο Δήμο Μεσσήνης
24/9/2013

Στις 24-9-2013 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), Α/Σ και αγωγών προσαγωγής και διάθεσης για το έργο: “Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πεταλιδίου, Δήμου Μεσσήνης”» μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Μεσσήνης.
Αντικείμενο της μελέτης είναι τα έργα που σχετίζονται με την Ε.Ε.Λ. καθώς και με την προσαγωγή και διάθεση των λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει μονάδα Ε.Ε.Λ., αντλιοστάσια για τη μεταφορά των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ., καταθλιπτικό αγωγό προσαγωγής προς την Ε.Ε.Λ. και αγωγό διάθεσης των λυμάτων μετά την επεξεργασίας τους.