Καρδίτσα

Home/Tag:Καρδίτσα

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας Νομού Καρδίτσας

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας Νομού Καρδίτσας 7/8/2013 Στις 07/08/2013 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας μας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης