Έλεγχος

Home/Tag:Έλεγχος

Υπηρεσίες ελέγχου και διόρθωσης στοιχείων Κτηματολογίου

Υπηρεσίες ελέγχου και διόρθωσης στοιχείων Κτηματολογίου 8/10/2013 Η εταιρία μας, μέσα από την πολύχρονη εμπειρία εκπόνησης μελετών Εθνικού Κτηματολογίου, διαθέτει την ειδική εμπειρία αλλά και το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό ώστε να