Υπηρεσίες ελέγχου και διόρθωσης στοιχείων Κτηματολογίου

Home/Nέα/Υπηρεσίες ελέγχου και διόρθωσης στοιχείων Κτηματολογίου

Υπηρεσίες ελέγχου και διόρθωσης στοιχείων Κτηματολογίου
8/10/2013

Η εταιρία μας, μέσα από την πολύχρονη εμπειρία εκπόνησης μελετών Εθνικού Κτηματολογίου, διαθέτει την ειδική εμπειρία αλλά και το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό ώστε να παρέχει γρήγορα, αξιόπιστα και σε συμφέρουσες τιμές όλες τις υπηρεσίες ελέγχου και διόρθωσης στοιχείων Κτηματολογίου.