Εγναντία

Home/Tag:Εγναντία

Μελέτη τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”

Μελέτη τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” 24/9/2013 Στις 24-9-2013 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες