Δήμος Θεσσαλονίκης

Home/Tag:Δήμος Θεσσαλονίκης

Ολοκλήρωση και Παρουσίαση της Μελέτης Επέκτασης Δικτύου Ποδηλατόδρομου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ολοκλήρωση και Παρουσίαση της Μελέτης Επέκτασης Δικτύου Ποδηλατόδρομου στο Δήμο Θεσσαλονίκης 4/3/2014 Στις 4-3-2014 παρουσιάστηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης η μελέτη «Επέκτασης Δικτύου Ποδηλατόδρομου στο Δήμο Θεσσαλονίκης» που εκπονήθηκε από την εταιρεία

Ενέργειας δύο κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μελέτη Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας δύο κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης 10/9/2013 Στις 20/08/2013 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση της