Ενέργειας δύο κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Home/Nέα/Ενέργειας δύο κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μελέτη Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας δύο κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης
10/9/2013

Στις 20/08/2013 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης)’’.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του κέντρου Αρχιτεκτονικής και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης.Οι παρεμβάσεις εξειδικεύονται σε αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συστήματος τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακής παρακολούθησης.