Δήμος Πλαταιών

Home/Tag:Δήμος Πλαταιών

Eπιτυχής ολοκλήρωση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Δ.Ε. Πλαταιών, Δήμου Θήβας

Eπιτυχής ολοκλήρωση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Δ.Ε. Πλαταιών, Δήμου Θήβας 12/10/2015 Ολοκληρώθηκε το τελικό Β2΄ στάδιο της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θήβας και οι παράλληλα εκπονούμενες μελέτες: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας. Η μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Πλαταιών εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α’ και το Β’. Το Β΄ Στάδιο εκπονήθηκε σε δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική