Δεή

Home/Tag:Δεή

Νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ΔΕΗ Α.Ε.

Νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ΔΕΗ Α.Ε. 5/9/2013 Στις 21-06-2012 υπογράφηκε Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ και της Εταιρείας μας η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου