Νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ΔΕΗ Α.Ε.

Home/Nέα/Νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ΔΕΗ Α.Ε.

Νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ΔΕΗ Α.Ε.
5/9/2013

Στις 21-06-2012 υπογράφηκε Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ και της Εταιρείας μας η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση του έργου: “Αναβάθμιση των καταστημάτων της ΓΔ/Ε”.

Με στόχο την υλοποίηση εντός του 2013 του προγράμματος αναβάθμισης των καταστημάτων πωλήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας (ΓΔ/Ε) της ΔΕΗ Α.Ε., η Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης (Δ.Υ.Σ.) πρόκειται να προχωρήσει μέσω ανοικτών διαγωνισμών στην επιλογή αναδόχων για την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης ανακαίνισης, σύμφωνα με την οπτική ταυτότητα της Επιχείρησης, σε 72, ανά την Επικράτεια, καταστήματα της Δ/νσης Πωλήσεων.

Στα πλαίσια αυτά, η Υπηρεσία προσέλαβε την εταιρεία “ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ” ως Τεχνικό Σύμβουλο, με σκοπό την υποστήριξη / επικουρία της στην μελέτη και επίβλεψη των παραπάνω εργολαβιών ανακαίνισης και διαρρύθμισης.