Αργιθέα

Home/Tag:Αργιθέα

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μελέτη «ΣXOOAΠ Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας» του Δήμου Αργιθέας

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μελέτη «ΣXOOAΠ Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας» του Δήμου Αργιθέας 1/12/2015 Στις 1-12-2015 παραδόθηκε το Β2′ της Μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας». Αναμένεται η έγκριση του Β2′ Σταδίου της μελέτης και η δημοσίευση της σε ΦΕΚ. Οι χωροταξικές μελέτες ΣΧΟΟΑΠ μεταξύ άλλων ρυθμίζουν θέματα χρήσεων γης εντός και εκτός των οικισμών, προβλέπουν οικιστικές και

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μελέτη «ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αχελώου» του Δήμου Αργιθέας

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μελέτη «ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αχελώου» του Δήμου Αργιθέας 1/12/2015 Στις 1-12-2015 παραδόθηκε το Β2′ της Μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Αχελώου (τέως Δήμου Αχελώου)». Αναμένεται η έγκριση του Β2′ Σταδίου της μελέτης και η δημοσίευση της σε ΦΕΚ. Οι χωροταξικές μελέτες ΣΧΟΟΑΠ μεταξύ άλλων ρυθμίζουν θέματα χρήσεων γης εντός και εκτός των οικισμών, προβλέπουν οικιστικές