Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μελέτη «ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αχελώου» του Δήμου Αργιθέας

Home/Nέα/Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μελέτη «ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αχελώου» του Δήμου Αργιθέας

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μελέτη «ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αχελώου» του Δήμου Αργιθέας
1/12/2015

Στις 1-12-2015 παραδόθηκε το Β2′ της Μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Αχελώου (τέως Δήμου Αχελώου)».
Αναμένεται η έγκριση του Β2′ Σταδίου της μελέτης και η δημοσίευση της σε ΦΕΚ.
Οι χωροταξικές μελέτες ΣΧΟΟΑΠ μεταξύ άλλων ρυθμίζουν θέματα χρήσεων γης εντός και εκτός των οικισμών, προβλέπουν οικιστικές και λοιπές επεκτάσεις σε οικισμούς και πόλεις, προτείνουν νέους Συντελεστές Δόμησης και Αρτιότητες γηπέδων, ορίζουν περιοχές για την εκπόνηση Ειδικότερων Μελετών, ορίζουν έργα υποδομής, κτλ.
Ως εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού με κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και οικολογικές προεκτάσεις, στοχεύουν στην ένταξη του ανθρώπου και των οικονομικών δραστηριοτήτων επιτυχώς στο περιβάλλον με σκοπό την ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξή της εκάστοτε γεωγραφικής ενότητας αναφοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε με βασικό γνώμονα την καινοτομία, τις τοπικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής μελέτης, τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας, καθώς και με κριτήρια ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών, αναφορικά με την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.