Αλβανία

Home/Tag:Αλβανία

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μελέτη: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μελέτη: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία 1/10/2016 Στις 1-10-2016 πραγματοποιήθηκε επιτυχής ολοκλήρωση του έργου: «CONSULTING SERVICES, FOR DRAFTING GENERAL LOCAL PLANS, FOR 26 MUNICIPALITIES, IN ALBANIA

Ολοκλήρωση επιτυχώς έργου στην Αλβανία: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία

Ολοκλήρωση επιτυχώς έργου στην Αλβανία: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία 1/10/2016 Στις 1-10-2016 πραγματοποιήθηκε επιτυχής ολοκλήρωση του έργου: «CONSULTING SERVICES, FOR DRAFTING GENERAL LOCAL PLANS, FOR 26 MUNICIPALITIES, IN