Αλβανία

Home/Tag:Αλβανία

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μελέτη: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μελέτη: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία 1/10/2016 Στις 1-10-2016 πραγματοποιήθηκε επιτυχής ολοκλήρωση του έργου: «CONSULTING SERVICES, FOR DRAFTING GENERAL LOCAL PLANS, FOR 26 MUNICIPALITIES, IN ALBANIA – Lot 5 Drafting General Local Plans for the municipalities of: URA VAJGURORE, POLICAN, SKRAPAR, GJIROKASTER». Στo πλαίσιο αυτού του έργου, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση Γενικών Χωροταξικών Σχεδίων, με

Ολοκλήρωση επιτυχώς έργου στην Αλβανία: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία

Ολοκλήρωση επιτυχώς έργου στην Αλβανία: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία 1/10/2016 Στις 1-10-2016 πραγματοποιήθηκε επιτυχής ολοκλήρωση του έργου: «CONSULTING SERVICES, FOR DRAFTING GENERAL LOCAL PLANS, FOR 26 MUNICIPALITIES, IN ALBANIA – Lot 5 Drafting General Local Plans for the municipalities of: URA VAJGURORE, POLICAN, SKRAPAR, GJIROKASTER». Στα πλαίσια αυτού του έργου, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση Γενικών Χωροταξικών

Νέο έργο στην Αλβανία: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία

Νέο έργο στην Αλβανία: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία 27/1/2016 Στις 27-1-2016 υπογράφηκε η σύμβαση της μελέτης με τίτλο: «Drafting General Local Plans for the Municipalities of: URA VAJGURORE, POLICAN, SKRAPAR, GJIROKASTER». Στα πλαίσια αυτού του έργου, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση Γενικών Χωροταξικών Σχεδίων με νέες προδιαγραφές σε 5 Δήμους της Αλβανίας. Οι μελέτες αυτές, αποτελούν πιλοτικό