Σκύδρα

Home/Tag:Σκύδρα

Συμπληρωματικές Μελέτες για το οδικό τμήμα Α/Κ Νάουσας – Σκύδρας στον οδικό άξονα Εγνατία Οδό

Συμπληρωματικές Μελέτες για το οδικό τμήμα Α/Κ Νάουσας – Σκύδρας στον οδικό άξονα Εγνατία Οδός 12/3/2013 Στις 12-3-2013 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Συμπληρωματικές μελέτες στο οδικό τμήμα Α/Κ Νάουσας-Σκύδρας στον οδικό άξονα Εγνατία Οδός-Βέροια-Νάουσα-Σκύδρα-ΕΟ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας» μεταξύ της εταιρείας μας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της μελέτης είναι ο στατικός και υδραυλικός υπολογισμός οχτώ τεχνικών (γεφυρών, άνω