Πέλλα

Home/Tag:Πέλλα

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας 23/10/2014 Στις 08-09-2014 παραδόθηκε η τρίτη αναθεώρηση του Α΄ Σταδίου της μελέτης «Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός

Παράδοση Βʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας

Παράδοση Βʼ Σταδίου Μελέτης Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης Νομού Πέλλας 14/5/2015 Στις 14-5-2015 παραδόθηκε το Β’ στάδιο της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι