Μενήιδα

Home/Tag:Μενήιδα

Επιτυχής ολοκλήρωση Β1΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Μενηίδας

Επιτυχής ολοκλήρωση Β1΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Μενηίδας 29/4/2015 Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία των Τοπογραφικών Αποτυπώσεων, της Κτηματογράφησης και της Διαδικασίας Συλλογής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας του Δήμου Μενηίδας, εκπονήθηκε η Πολεοδομική Μελέτη