Κτηματογράφηση

Home/Tag:Κτηματογράφηση

Ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία Ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων

Ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία Ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων 11/6/2011 Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία Ανάρτησης Η Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) πραγματοποιείται στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστημα δύο μηνών και

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πεύκων Νομού Θεσσαλονίκης

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πεύκων Νομού Θεσσαλονίκης 3/2/2011 Στις 03-02-2011 παραδόθηκε εμπρόθεσμα το Α’ Στάδιο της Μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πεύκων». Αναμένεται παραλαβή του Α’ Σταδίου και εντολή για την έναρξη

Kτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Δήμου Μενηίδας

Kτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Δήμου Μενηίδας 14/3/2011 Στις 14-03-2011 παραδόθηκε εμπρόθεσμα το Α’ Στάδιο της Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Μενηίδας, Νομού Πέλλας. Κατά το Α΄ Στάδιο αναλύθηκαν τα στοιχεία στους οικισμούς που