Υποβολή Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης για την «Αντιπλημμυρική Μελέτη Τριποτάμου» Δήμου Βεροιας

Home/Nέα/Υποβολή Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης για την «Αντιπλημμυρική Μελέτη Τριποτάμου» Δήμου Βεροιας

Υποβολή Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης για την «Αντιπλημμυρική Μελέτη Τριποτάμου» Δήμου Βεροιας
2/2/2016

Στις 2-2-2016 πραγματοποιήθηκε η υποβολή της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης για την «Αντιπλημμυρική Μελέτη Τριποτάμου». Η αρχιτεκτονική λύση περιλαμβάνει ήπιες παρεμβάσεις εκατερωθεν της κοίτης του ποταμού με σκοπό να δημιουργηθεί μια ενδιαφέρουσα πορεία ξεκούρασης-αναψυχής-ανάπαυλας-κοινωνικοποίησης για τους κατοίκους της Βέροιας. Ο σεβασμός προς το ιδιαίτερο φυςικο περιβάλλον αποτέλεσε την βασική παράμετρο του σχεδιασμού.