ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “SUPPORT OF THE UPGRADING OF LAGADIKIA REFUGEE SITE IN THESSALONIKI”

Home/Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “SUPPORT OF THE UPGRADING OF LAGADIKIA REFUGEE SITE IN THESSALONIKI”

Έργο

Πελάτης: Danish Refugee Council – DRC

Τοποθεσία: Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Ηλεκτρομηχανολογικές (09)

Το Έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, Εκπόνηση προμελέτης Η/Μ και Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου με το σύστημα της Μελέτης/Κατασκευής.