ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “EMPLOYERʼS REQUIREMENTS DOCUMENT AND ASSOCIATED DOCUMENTS FOR SCHIMATARI REFUGEE SITE”

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “EMPLOYERʼS REQUIREMENTS DOCUMENT AND ASSOCIATED DOCUMENTS FOR SCHIMATARI REFUGEE SITE”

Έργο

Πελάτης: Danish Refugee Council – DRC

Τοποθεσία: Σχηματάρι Βοιωτίας

Κατηγορία Μελέτης: Ηλεκτρομηχανολογικές (09)

 

Το Έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, Εκπόνηση προμελέτης Η/Μ και Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου με το σύστημα της Μελέτης/Κατασκευής.