Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης

Home/Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ διαθέτει λόγω της πολυετούς της δραστηριοποίησης στην εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών μελετών και μελετών Κτηματολογίου σε όλη την Ελλάδα πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα χρήσεων γης, χωροταξικής, πολεοδομικής και κτηριοδομικής νομοθεσίας, ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομικά ζητήματα σχετικά με ακίνητα και ιδιοκτησίες, κτηματολόγιο τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής επένδυσης και ανάπτυξης ακινήτων.

Η εταιρία έχει αναπτύξει το «Πρόγραμμα Προστασίας Σοβαρών Επενδυτών Ακινήτων και Γης» το οποίο εξασφαλίζει ολοκληρωμένη υποστήριξη ακίνητης περιουσίας υφιστάμενης ή προς αγορά σε μεγάλους επενδυτές και περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες

 • Έρευνα μοναδικότητας τίτλου υποθηκών κτλ.
 • Έρευνα ορίων και εμβαδών Ακινήτων.
 • Έρευνα χρήσεων γης Ακινήτων.
 • Έρευνα όρων δόμησης, αρτιότητας και δυνητικής οικοδομησιμότητας.
 • Έρευνα πράξεων τακτοποίησης, πράξεων εφαρμογής, πράξεων αναλογισμού, κτλ.
 • Έρευνα νομιμότητας Ακινήτων με παράλληλη υποστήριξη σε τακτοποίηση ενδεχόμενων αυθαιρεσιών.
 • Έρευνα περιβαλλοντικών και λοιπών τεχνικών δεσμεύσεων.
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Ακινήτων.
 • Έρευνα ποιότητας κατασκευής Ακινήτων.
 • Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επένδυσης.
 • Στρατηγικό σχεδιασμό.
 • Επενδυτικά προγράμματα.
 • Yποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ.
 • Έρευνα παγίων και αξιολόγηση.
 • Σύνταξη χρηματοδοτικών προτάσεων.
 • Αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων.
 • Επίβλεψη μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας.
 • Σύνταξη οδηγιών και προδιαγραφών.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.