ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
2 22

Έργο

Πελάτης: Δήμος Χαλκηδόνος (πρώην Δήμοι: Χαλκηδόνος, Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου)

Τοποθεσία: Κουφάλια, Δήμος Χαλκηδόνος, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

Υδραυλική Μελέτη για το Έργο της Αντιπλημμυρικής Προστασίας του συνοικισμού Κουφαλίων.

(07/2008 – 11/2008)

Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη ( Οριστική Μελέτη) που αφορά στον αρχικό καθορισμό των έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος ρέματος μήκους περίπου l=»1.655,00″μ. που βρίσκεται στο νότιο όριο του συνοικισμού των Κουφαλίων του Νομού Θεσσαλονίκης, και περιλαμβάνει έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης 2 δίδυμων κιβωτοειδών οχετών. Συγκεκριμένα, αφορά σε τμήμα ρέματος που βρίσκεται στο νότιο όριο του συνοικισμού και το οποίο στην αφετηρία της περιοχής μελέτης ξεκινά ως ανοιχτός αγωγός (ανοιχτή ανεπένδυτη διατομή), στη συνέχεια καλύπτεται από σωληνωτό οχετό και τελικά εκβάλλει μέσω αυτού σε ανοιχτή ανεπένδυτη τάφρο απορροής των ομβρίων υδάτων, διανύοντας συνολικό μήκος περίπου.

Προϋπολογισμός Έργου:

3.110.000,00 €