ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Δ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Δ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ
1 35

Έργο

Πελάτης: Δήμος Σταγείρων – Ακάνθου

Τοποθεσία: Δ.Δ. Ιερισσού, Δήμος Σταγείρων – Ακάνθου, Ν. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

 

Υδραυλική μελέτη Εξωτερικού Υδραγωγείου Δ.Δ. Ιερισσού Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου.

(12/2007 – 01/2008)

Οριστική Υδραυλική Μελέτη

Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που αφορά τον αγωγό εξωτερικού υδραγωγείου στο Δ.Δ. Ιερισσού του Νομού Χαλκιδικής μήκους περίπου 8.600 μ. Ο αγωγός οριζοντιογραφικά ξεκινά από το Αντλιοστάσιο βορειοδυτικά του Δ.Δ. Ιερισσού και καταλήγει σε Δεξαμενή η οποία χωροθετείται νότια αυτού. Ο προτεινόμενος καταθλιπτικός αγωγός έχει διάμετρο d=”225mm” και το υλικό του είναι PE 3ης γενιάς 12.5 atm. Στα υψηλότερα σημεία και ανά τακτά σχετικά διαστήματα κατά μήκος του αγωγού έχουν τοποθετηθεί φρεάτια αερεξαγωγών, ενώ στα χαμηλότερα σημεία αντίστοιχα φρεάτια εκκενωτών. Επίσης, σε θέσεις αλλαγής κλίσεων σε κατακόρυφο επίπεδο και σε θέσεις αλλαγής διεύθυνσης του αγωγού σε οριζόντιο επίπεδο τοποθετούνται κατάλληλα σώματα αγκύρωσης.  Για την αποφυγή δημιουργίας υδραυλικού πλήγματος, και έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε όλο το μήκος του αγωγού, έχουν τοποθετηθεί (2) δύο αντιπληγματικές βαλβίδες, 50/10, μία αμέσως μετά το αντλιοστάσιο και μία μετά από τη διατομή 33. Επιπλέον, προτείνεται η τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής μετά το αντλιοστάσιο για την προστασία αυτού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης του αντλιοστασίου. Το σκάμμα του αγωγού έχει βάθος 1.10m και το πλάτος b=”0.80m.” Τέλος, στις θέσεις διασταύρωσης του αγωγού με ρέμα προτείνεται η διάβαση του αγωγού κάτω από τον πυθμένα του ρέματος και η επένδυση αυτού τοπικά με σκυρόδεμα C16/20.

Προϋπολογισμός Έργου:

1.500.000,00 €