ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
image23111008

Έργο

Πελάτης: Δήμος Κουφαλίων

Τοποθεσία: Κουφάλια, Δήμος Χαλκηδόνος, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

 

Υδραυλική μελέτη εφαρμογής για συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα κατάντη του συνοικισμού Κουφαλίων.
(Οριστική Υδραυλική Μελέτη Εφαρμογής)
(11/2009 – 03/2010)
Πρόκειται για Οριστική Υδραυλική Μελέτη που αφορά στον καθορισμό των έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος ρέματος μήκους περίπου l=”1.655,00″μ. που βρίσκεται στο νότιο όριο του συνοικισμού των Κουφαλίων του Νομού Θεσσαλονίκης, και περιλαμβάνει έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης 2 δίδυμων κιβωτοειδών οχετών. Συγκεκριμένα, αφορά σε τμήμα ρέματος που βρίσκεται στο νότιο όριο του συνοικισμού και το οποίο στην αφετηρία της περιοχής μελέτης ξεκινά ως ανοιχτός αγωγός (ανοιχτή ανεπένδυτη διατομή), στη συνέχεια καλύπτεται από σωληνωτό οχετό και τελικά εκβάλλει μέσω αυτού σε ανοιχτή ανεπένδυτη τάφρο απορροής των ομβρίων υδάτων, διανύοντας συνολικό μήκος περίπου.
Προϋπολογισμός Έργου:
3.110.000,00 €