Ξεκινά η διαδικασία ρύθμισης του επαγγέλματος του μηχανικού 1/12/2016

Home/Επικαιρότητα/Ξεκινά η διαδικασία ρύθμισης του επαγγέλματος του μηχανικού 1/12/2016

Ξεκινά η διαδικασία ρύθμισης του επαγγέλματος του μηχανικού
1/12/2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 222/30.11.2016 ο νόμος 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».
Περισσότερα στο Link: http://www.b2green.gr/el/post/41085/xekina-i-diadikasia-rythmisis-tou-epangelmatos-tou-michanikou