ΒΡΑΣΤΑΜΑ ΣΑΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Home/Τοπογραφικές Μελέτες/ΒΡΑΣΤΑΜΑ ΣΑΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Έργο

Πελάτης: Δήμος Πολυγύρου (πρώην Δήμος Πολυγύρου)

Τοποθεσία: Βράσταμα Σανά Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Υδραυλικά (13) – Περιβαλλοντικά (27)

Αποκατάσταση – Βελτίωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών- Ύδρευση Βραστάμων και Σανών.