ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ

Home/Ηλεκτρομηχανικές Μελέτες/ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ

Έργο

Πελάτης:
Δήμος Σκύδρας (πρώην Δήμοι: Σκύδρας, Μενηίδας)

Τοποθεσία:
Σκύδρα, Νομού Πέλλας

Κατηγορία Μελέτης:
Ηλεκτρομηχανολογικές (09)

Η Η/Μ Μελέτη είχε ως αντικείμενο την εκπόνηση όλων των απαραίτητων Σχεδίων και Τευχών στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής για την Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Δημόσιου Ανοικτού Χώρου και Ενοποίηση Τεσσάρων Πλατειών και Ενός Πάρκου στην Σκύδρα.