«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ»

Home/Λιμενικές μελέτες/«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ»

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θερμαϊκού

Τοποθεσία: Νέοι Επιβάτες, Δήμος Θερμαϊκού, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Λιμενική Μελέτη (11)

 

«Βελτίωση θέσεων ελλιμενισμού στο λιμάνι Νέων Επιβατών και μετατροπή σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών»
(03/2003 – 05/2003)

Λιμενική μελέτη που υλοποιήθηκε στο λιμάνι Νέων Επιβατών με σκοπό τη βελτίωση θέσεων ελλιμενισμού και τη μετατροπή του λιμανιού σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Πρόκειται για εξειδικευμέν

Η Mελέτη για την εκπόνηση της οποίας χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο λογισμικό και σύνθετο μοντέλο προσομοίωσης.
Προϋπολογισμός Έργου:
100.000,00 €