ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Home/Υδραυλικές Μελέτες/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
image0011238

Έργο

Πελάτης: Δήμος Βασιλικών

Τοποθεσία: Δ.Δ. Λιβαδιού, Δήμος Βασιλικών, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

 

Βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Λιβαδιού Δήμου Βασιλικών.
(05/2004 -07/2004)
Οριστική Υδραυλική Μελέτη

Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που αφορά τη βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Λιβαδιού Δήμου Βασιλικών. Στα πλαίσια της μελέτης προτείνεται η αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του δικτύου μήκους L=4.500m (αλλαγή σωληνώσεων λόγω φθοράς και ακατάλληλου υλικού) και επιπλέον κατασκευή νέας Δεξαμενής 100m3 σε υψηλότερη θέση από την υφιστάμενη.
Προϋπολογισμός Έργου:
140.000,00 €