ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02)

Σύνταξη Τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για Λύκειο, Τ.Ε.Ε. και κλειστό γυμναστήριο στο Δ.Δ. Βασιλικών δίπλα στο χώρο του Γυμνασίου.