ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΩΝ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΩΝ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΩΝ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΩΝ
341 21

Έργο

Πελάτης: Δήμος Πολυγύρου (πρώην Δήμος Πολυγύρου)

Τοποθεσία: Οικισμός Βραστάμων – Οικισμός Σανών, Δήμου Πολυγύρου

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

 

«Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – ύδρευση Βραστάμων και Σανών»
(8/2012-04/2013)

Το υπό μελέτη Έργο θα κατασκευαστεί στον οικισμό των Βραστάμων και στον οικισμό των Σανών του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής και αφορά στην αποκατάσταση και βελτίωση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης των 2 οικισμών. Πρόκειται για εξαιρετικής σημασίας Έργο που θα συντελέσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μελέτης. Το Έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ με απόφαση της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής (ΕΤΕΑΑ).
Προτεινόμενο Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βραστάμων
Εξαιτίας σημαντικών προβλημάτων κυκλοφορίας ρέοντος ύδατος, απωλειών πίεσης, υδραυλικής ανεπάρκειας υφιστάμενων αγωγών και παλαιότητας αγωγών και υλικού αυτών (Α/ΤΣ στην πλειοψηφία τους), αλλά και λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς που παρατηρείται μεταξύ της Δεξαμενής και της νοτιοδυτικής πλευράς του οικισμού, προτείνεται ο χωρισμός του σε δύο ανεξάρτητες ζώνες υδροδότησης, την υψηλή (που υδροδοτεί το 62,5% των νοικοκυριών των Βραστάμων) και τη χαμηλή (που υδροδοτεί το 37,5% των νοικοκυριών), με σκοπό την εξασφάλιση επαρκών πιέσεων αγωγών σε όλο το δίκτυο.
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προτείνεται η κατάργηση (χωρίς απομάκρυνση για περιβαλλοντικούς λόγους) όλων των υφιστάμενων αγωγών από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ60-Φ100mm και η αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων πλαστικών αγωγών PVC διαμέτρου Φ63-Φ110mm, λόγω υδραυλικής ανεπάρκειας και παλαιότητας, από αγωγούς πολυαιθυλενίου PE 100 με max πάχος και κλάσης 12,5atm για λόγους μηχανικής αντοχής, καθώς και η τοποθέτηση νέων αγωγών PE 100 σε οδούς του οικισμού που δεν υπήρχαν αγωγοί, διαμέτρων Φ63mm- Φ140mm.
Προτεινόμενο Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σανών
Λόγω αντίστοιχων προβλημάτων απωλειών πίεσης, υδραυλικής ανεπάρκειας αγωγών αλλά και έλλειψης πίεσης στα ψηλά σπίτια του οικισμού, λόγω χωροθέτησης τους σε κοντινή απόσταση από την υφιστάμενη Δεξαμενή των Σανών, προτείνεται ο χωρισμός του σε δύο ανεξάρτητες ζώνες υδροδότησης, την υψηλή (που υδροδοτεί το 48% των νοικοκυριών των Σανών και τη χαμηλή, (που υδροδοτεί το 52% των νοικοκυριών) για την εξασφάλιση ομοιόμορφης κατανομής των πιέσεων στον οικισμό. Στη θέση της δεξαμενής, προτείνεται η κατασκευή ενός φρεατίου πιεστικού συγκροτήματος δύο αντλιών (booster), για την αύξηση του πιεζομετρικού φορτίου στην έξοδο του νερού από τη Δεξαμενή.
Επομένως και στα Σανά προτείνεται η κατάργηση (χωρίς απομάκρυνση για περιβαλλοντικούς λόγους) όλων των υφιστάμενων αγωγών από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ80-Φ100mm, η αντικατάσταση του μεγαλύτερου ποσοστού των υφιστάμενων πλαστικών αγωγών PVC διαμέτρου Φ63-Φ90mm, λόγω υδραυλικής ανεπάρκειας και παλαιότητας, από αγωγούς πολυαιθυλενίου PE 100 με max πάχος και κλάσης 12,5atm για λόγους μηχανικής αντοχής, καθώς και η τοποθέτηση νέων αγωγών PE 100 σε οδούς του οικισμού που δεν υπήρχαν αγωγοί, διαμέτρων Φ63mm- Φ125mm. Επίσης οι υφιστάμενοι αγωγοί του εξωτερικού υδραγωγείου, (ο βαρυτικός αγωγός από την πηγή από A/TΣ, διαμέτρου Φ100mm και ο καταθλιπτικός από το Αντλιοστάσιο της γεώτρησης από PVC διαμέτρου Φ90mm), καταργούνται και στη θέση τους τοποθετούνται νέοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο PE 100 και κλάσης 12,5 atm, με διαμέτρους Φ110mm και Φ125mm.
Προϋπολογισμός Έργου:
2.030.000,00 €