ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙΤΗ

Home/Υδραυλικές Μελέτες/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙΤΗ
1 32000

Έργο

Πελάτης: Δήμος Σερβίων

Τοποθεσία: Δ.Δ. Ροδίτη, Δήμος Σερβίων, Νομός Κοζάνης

Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Υδραυλική Μελέτη

 

Οριστική Υδραυλική και Τοπογραφική Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων.
(11/2008 – 05/2009)

Πρόκειται για μελέτη που αποβλέπει στη βελτίωση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ροδίτη του Δήμου Σερβίων. Στα πλαίσια της μελέτης προτείνεται η πλήρης αντικατάσταση των υφιστάμενων αμιαντοτσιμεντοσωλήνων από αγωγούς πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς διαμέτρων Φ63mm – Φ110mm. Επίσης, προτείνεται η κατασκευή νέου προσαγωγού, διαμέτρου Φ140mm από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενιάς και κλάσης 12,5atm, από τη Δεξαμενή μέχρι το όριο του οικισμού μήκους 899,00 μ., για την καλύτερη και απρόσκοπτη τροφοδοσία του δικτύου.
Προϋπολογισμός Έργου:
605.000,00 €