ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Συγκοινωνιακές Μελέτες/ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
image005653228

Έργο

Πελάτης: Δήμος Χαλκηδόνος (πρώην Δήμοι: Χαλκηδόνος, Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου)

Τοποθεσία: Κουφάλια, Δήμος Χαλκηδόνος, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)

Υδραυλική μελέτη εφαρμογής για συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα κατάντη του συνοικισμού Κουφαλίων – Χάραξη 2 τοπικών οδών πλησίον του ρέματος για την κατασκευή αντίστοιχων κιβωτοειδών οχετών
(04/ 2011 – 06/ 2011)

Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά την χάραξη δύο τοπικών οδών πλησίον του ρέματος για την κατασκευή αντίστοιχων κιβωτοειδών οχετών, στα πλαίσια Υδραυλικής Μελέτης Εφαρμογής για συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα κατάντη του συνοικισμού Κουφαλίων.
Προϋπολογισμός Έργου:
90.000,00 €