ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Home/Στατικές Μελέτες/ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
1 64

Έργο

Πελάτης: Δήμος Χαλκηδόνος

Τοποθεσία: Κουφάλια, Δήμος Χαλκηδόνος, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08) – Υδραυλική μελέτη (13) Εφαρμογής

Υδραυλική μελέτη εφαρμογής για συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα κατάντη του συνοικισμού Κουφαλίων (11/2009 -03/2010)
Υδραυλική μελέτη Εφαρμογής, Στατική Μελέτη
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη δύο δίδυμων κιβωτοειδών οχετών διαστάσεων 5.0μx3.0μ και 5.0μx3.20μ. στα πλαίσια εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του Συνοικισμού των Κουφαλίων.
Προϋπολογισμός Έργου:
200.000,00 €