ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΡΑΣΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΝΗ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Περιβαλλοντικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΡΑΣΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΝΗ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
1 95000

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αριστοτέλη (πρώην Δήμοι: Αρναίας, Παναγίας, Σταγείρων – Ακάνθου)

Τοποθεσία: Οικισμός Καλυβίων Βαρβάρας, Δ.Ε. Αρναίας, Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Υδραυλικά (13) – Περιβαλλοντικά (27)

Η Μ.Π.Ε., η οποία εκπονήθηκε σε δύο στάδια, αφορά σε υδρομάστευση των πηγών Κρασονερίου που εντοπίζονται σε απόσταση περίπου 4 χλμ βορειοανατολικά της Βαρβάρας Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη, με σκοπό την ύδρευση των οικισμών Καλυβίων Βαρβάρας και Παραλίας Καλυβίων Βαρβάρας – ο δεύτερος οικισμός έχει προβλεφθεί και οριοθετηθεί από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως περιοχή ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας. Υπογραμμίζεται ότι βάσει του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ο μελλοντικός πληθυσμός των Καλυβίων Βαρβάρας – με έκταση περίπου 100 στρεμμάτων – εκτιμάται σε περίπου 120 άτομα και της Παραλίας Καλυβίων Βαρβάρας – με έκταση περίπου 585 στρεμμάτων – εκτιμάται σε περίπου 1.200 άτομα (εποχικός πληθυσμός).
Προφανώς, για τον «Καποδιστριακό» Δήμο Αρναίας η προώθηση του τουρισμού στο μοναδικό παραλιακό του μέτωπο, μήκους περίπου 1,5 χλμ, υπήρξε στρατηγικής σημασίας. Έτσι, σήμερα ο Δήμος προγραμματίζει την κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής στις προαναφερθείσες περιοχές, πριν την οικιστική τους ανάπτυξη, γεγονός το οποίο είναι απόλυτα σύμφωνο και σωστό. Εκτός από την προγραμματιζόμενη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του Δήμου Αρναίας, που αποτελεί την πρώτη παράμετρο τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας των προτεινόμενων έργων, υπάρχει και μία δεύτερη παράμετρος, με δύο συνιστώσες, που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα των προτεινόμενων έργων: η πρώτη σχετίζεται γενικά με την πίεση που δέχονται οι υπόγειοι παράκτιοι υδροφορείς της Χαλκιδικής με τα φαινόμενα υφαλμύρυνσής τους, λόγω της υπεράντλησης και της αυξημένης κατανάλωσης νερού, με κύριες αιτίες τον τουρισμό και τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής – άρα με την προτεινόμενη λύση υδρομάστευσης των πηγών Κρασονερίου δεν προκαλούνται επιπτώσεις στα υπόγεια νερά της παράκτιας περιοχής και δεύτερον, το νερό των πηγών Κρασονερίου υφίσταται διαθέσιμο σε ικανοποιητική ποσότητα και ποιότητα, συνεπώς, είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί για υδρευτικούς σκοπούς της περιοχής μελέτης.
Εξάλλου, για τις γεωτρήσεις στη Χαλκιδική ισχύουν «απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων νερών», σύμφωνα με σχετική Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το 2007. Το νερό, λοιπόν, θα μεταφερθεί με αγωγούς πολυαιθυλένιου από τις πηγές Κρασονερίου στη θέση Πέντε Βρύσες, μέσω δασικής οδού 1,5 χλμ, σε σημείο που συναντά την οδό Βαρβάρας – Ολυμπιάδας και μετά από περίπου 3 χλμ ακολουθώντας τη χάραξη αυτής της οδού, καταλήγει με τη βοήθεια δασικής οδού στα ανενεργά μεταλλεία Ολυμπιάδας, διαπερνά το χείμαρρο του Βαθύλακκου και εισέρχεται στον οικισμό της Βαρβάρας, για να οδηγηθεί μέσω ασφαλτοστρωμένης οδού στην Παραλία Καλυβίων Βαρβάρας.
Επίσης, προτείνεται η χωροθέτηση διθάλαμης δεξαμενής, συνολικής χωρητικότητας 400 m3 σε κατάλληλη θέση επί της προαναφερθείσας δασικής οδού, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ιδιαίτερα μεταβαλλόμενες εποχιακές υδρευτικές ανάγκες ανάμεσα στις χειμερινές και καλοκαιρινές περιόδους. Οι αγωγοί προτείνεται να τοποθετηθούν στην άκρη των υφιστάμενων δρόμων και προφανώς, από την πλευρά των βουνοπλαγιών, ακολουθώντας την οριζοντιογραφική χάραξη των δρόμων, σύμφωνα με το ανάγλυφο της περιοχής. Η διάμετρος των αγωγών θα είναι 225 mm και το υλικό κατασκευής τους, πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς (16 atm και 20 atm).
Η μέγιστη παροχή σχεδιασμού έχει υπολογισθεί σε 32 l/s, δηλαδή, περίπου 115 m3/h. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων έργων είναι κυρίως συσχετιζόμενες με τη φάση της κατασκευής τους και όχι με τη φάση της «λειτουργίας», είναι μικρής σημασίας και περιορίζονται στους τομείς της χλωρίδας, της πανίδας, του θορύβου και της κυκλοφορίας.
Αναγνωρίζονται σημαντικές θετικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες από την οικιστική ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού, η οποία ενθαρρύνεται μέσω των προτεινόμενων έργων, κυρίως κατά τη φάση της «λειτουργίας» των έργων, ενώ ταυτόχρονα θα προκύψουν έμμεσες θετικές συνέπειες για έργα υποδομών που σχετίζονται με την «επιδιόρθωση» των δασικών οδών, οι οποίες σε ορισμένα σημεία δεν είναι εύκολα προσπελάσιμες. Στη Μ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε πίνακας αναγνώρισης και ποιοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις φάσεις κατασκευής και «λειτουργίας» του προτεινόμενου Έργου.
Τέλος, προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία είναι ρεαλιστικά στην εφαρμογή τους, τόσο από κατασκευαστικής, όσο και από οικονομικής άποψης.