Τροποποίηση της ανάθεσης για την αναθεώρηση υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων 5/12/2016

Home/Επικαιρότητα/Τροποποίηση της ανάθεσης για την αναθεώρηση υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων 5/12/2016

Τροποποίηση της ανάθεσης για την αναθεώρηση υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων
5/12/2016

του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Με νέα του απόφαση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποίησε την ανάθεση για την «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα και με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στο από 3.11.2016 Πρακτικό αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 185354/1842/24.10.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Περισσότερα στο Link: http://www.b2green.gr/el/post/41166/tropopoiisi-tis-anathesis-gia-tin-anatheorisi-tou-yfistamenou-plaisiou-gia-tin-energeiaki-apodosi-ton-ktirion