Τροχιοδρομικά: Μελέτη για την Ανέγερση Λυκείου των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8 και Ν. Ζαρτινίδη στο ΟΤ Γ14

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Τροχιοδρομικά: Μελέτη για την Ανέγερση Λυκείου των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8 και Ν. Ζαρτινίδη στο ΟΤ Γ14

Ολοκλήρωση Σύμβασης: «Ανάθεση μελέτης για την ανέγερση λυκείου των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8 και Ν. Ζαρτινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικά»

 

 

Το έργο «Ανάθεση μελέτης για την ανέγερση λυκείου των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8 και Ν. Ζαρτινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικα» είχε αντικείμενο τις πλήρεις μελέτες για την ανέγερση Λυκείου στο ΟΤΓ14 στα Τροχιοδρομικά και συγκεκριμένα: Αρχ/κά, Στατικά, ΗΜ και Τεύχη Δημοπράτησης για έκδοση άδειας δόμησης και υλοποίησης.

 

Το σχολικό συγκρότημα που σχεδιάστηκε αποτελείται από τρία παραλληλόγραμμα σε σχήμα Π που χωροθετούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αξιοποιούν τη θέα (προς την πράσινη νησίδα της περιφερειακής τάφρου), με σκοπό να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος προσανατολισμός των κύριων λειτουργικών χώρων (αιθουσών διδασκαλίας) προς το Νότο και την Ανατολή. Οι τρεiς βασικοί όγκοι αναπτύσσονται σε 4 βασικά επίπεδα (-1, 0, +1, +2) και αποτελούνται από 4 διαφορετικά κτίρια. Η τελική επικάλυψη του κτιρίου γίνεται με διάτρητη πλάκα από μπετόν που εδράζεται στην πλάκα του 2ου επιπέδου, ενώ τμήμα του 1ου επιπέδου παραμένει ακάλυπτο.

 

Η διάρθρωση των γενικών όγκων του κτιρίου και η αισθητική των εξωτερικών όψεων είναι σαφής και ευανάγνωστη. Το κτίριο αποτελείται γενικά από τρεις κύριους όγκους. Από εκεί και πέρα, κάθε επί μέρους όψη περιλαμβάνει ιδιαίτερες ογκοπλαστικές λεπτομέρειες, που συνδέονται είτε με την εσωτερική διάρθρωση, το μέγεθος και τη λειτουργικότητα των χώρων, είτε με την επιδίωξη σχετικής ποικιλίας και χρωματικής διαφοροποίησης των στοιχείων της. Η τελευταία επιτυγχάνεται κυρίως με τη χρήση έγχρωμου σοβά σε τμήματα των όψεων, και σε συνδυασμό με μικρότερες ή μεγαλύτερες εσοχές-προεξοχές των κατακόρυφων στοιχείων διαφοροποιούν τους όγκους του κτιρίου και διακόπτουν την αναγκαστική μονοτονία των ρυθμικών επαναλήψεων των κουφωμάτων.

 

Η διάταξη των κουφωμάτων ορίζεται από τις ανάγκες φωτισμού των εσωτερικών χώρων που υπάρχουν σε καθένα από τους επιμέρους όγκους. Τα στοιχεία οπτικής οργάνωσης σε μικρότερη κλίμακα δημιουργούνται με κατασκευές που παρακολουθούν τη λειτουργία και τις απαιτήσεις του κτιρίου (π.χ. στέγαστρα, οριζόντιοι και κατακόρυφοι πρόβολοι, κουτιά σκιασμού με ξύλινες περσίδες, μεταλλικά σκιάδια προστασίας των κουφωμάτων κ.ά.).

 

Η επικάλυψη του κτιρίου γίνεται με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος με κενά που εδράζονται στην πλάκα επικάλυψης του τελευταίου ορόφου. Τα όμβρια ύδατα θα οδηγούνται μέσω της ενδιάμεσης πλάκας οροφής του 1ου & 2ου επιπέδου στην εξωτερική περίμετρο του κτιρίου και από εκεί θα απομακρύνονται με κατακόρυφες υδρορροές.

 

Τα υλικά για την κατασκευή του κτιρίου επιλέχθηκαν με γνώμονα, καταρχάς, την άριστη συμπεριφορά τους και, συγκεκριμένα, την υψηλή θερμοχωρητικότητά τους και ανακλαστικότητά τους στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους, καθώς επίσης με την αισθητική τους, με την ευκολία στον τρόπο εφαρμογής τους, αλλά και με την οικονομικότητά τους για τη μείωση όσο το δυνατό περισσότερο του κατασκευαστικού κόστους.

 

Αναφορικά με τις Η/Μ εγκαταστάσεις, επιλέχθηκε μία λύση για κάθε μία από τις Η/Μ εγκαταστάσεις.

 

Βασική σχεδιαστική παράμετρος των Η/Μ εγκαταστάσεων είναι οι λύσεις να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και, ταυτόχρονα, να είναι βατές ως προς την κατασκευή και να παρέχουν στους χρήστες την απαραίτητη λειτουργικότητα.

 

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε σε εφαρμογή του παραπάνω Νόμου με την ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/27-11-2018 απόφαση Υπουργού, η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρείται όταν τα σχεδιαζόμενα κτίρια κατατάσσονται στην κατηγορία Α ενεργειακής απόδοσης. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα ΗΜ συστήματα που θα επιλεγούν θα πρέπει, σε συνδυασμό με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου, να συμβάλλουν ώστε να επιτευχθεί αυτή η απαίτηση.

 

Προτάθηκαν λοιπόν τα κατάλληλα συστήματα θέρμανσης-κλιματισμού-ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης, εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας, αερίων – καυσίμων κ.λπ. του σχολικού συγκρότηματος, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν συστήματα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, τα οποία μέσω κατάλληλων συλλεκτών, συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη χρησιμοποιούν είτε για τη θέρμανση νερού για χρήση ως ζεστό νερό χρήσης ή για υποβοήθηση συστημάτων θέρμανσης, είτε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.