ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ/ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ DIESEL ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Τοπογραφικές Μελέτες/ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ/ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ DIESEL ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έργο

Πελάτης: ELPEDISON POWER S.A.

Τοποθεσία:  ΘΙΣΒΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ELPEDISON POWER S.A.

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικές (16)

Πρόκειται για συνεργασία μεταξύ της εταιρίας μας και της εταιρίας ELPEDISON POWER S.A. με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμμένων τοπογραφικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου “Τοπογραφικές Μετρήσεις Υψηλής Ακρίβειας Καθιζήσεων και Κυρτότητας/Καθετότητας των δεξαμενών Diesel (5DD και 1DD) κατά τη διάρκεια της υδραυλικής δοκιμής της δεξαμενής 5DD (5-DAY DIESEL).”

Η υδραυλική δοκιμή του έργου περιλαμβάνει την πλήρωση της δεξαμενής 5DD με νερό σε συγκεκριμένη στάθμη ανά στάδιο. Τα στάδια αυτά χωρίζονται ως εξής: 1.) πλήρωση της δεξαμενής στο 1.5μ, 2.5μ, 5μ, 7.5μ και 10μ, 2.) εκκένωση της δεξαμενής στα 7.5μ, 5μ, 2.5μ και 0μ. Σε κάθε στάδιο το οποίο κρατάει από μία μέρα έως και 8 εβδομάδες γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετρήσεις καθιζήσεων στα θεμέλια των δεξαμενών 5DD και 1DD μέσω διπλών χωροσταθμικών οδεύσεων οι οποίες αρχικώς δημιουργούν ένα δίκτυο που ενώνει τις χωροσταθμικές αφετηρίες (reper) οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο Εργοστάσιο στην περιοχή πέριξ των δυο δεξαμενών. Κατόπιν, διεξάγονται διπλές χωροσταθμικές οδεύσεις μέσω των οποίων υπολογίζονται τα υψόμετρα των κρίσιμων σημείων κάθε δεξαμενής (18 για την 5DD και 8 για την 1DD).

Επίσης, σε περιοδικά διαστήματα (περίπου ανά 2 εβδομάδες) διεξάγονται και μετρήσεις στο κέλυφος της 5DD δεξαμενής και πιο συγκεκριμένα σε 12 κατακόρυφα σημεία καθ’ ύψος κάθε κρίσιμου σημείου. Οι μετρήσεις επιλύονται και παραδίδονται στην ELPEDISON εντός 24 ωρών από την διεξαγωγή τους και κοινοποιούνται στις Ιταλικές Εταιρείες DG Impianti και Garassino s.r.l οι οποίες ελέγχουν τα αποτελέσματα ώστε να εκτιμήσουν την συμπεριφορά των δύο δεξαμενών κατά την υδραυλική δοκιμή μέσω ελέγχου των χρονοσειρών των δεδομένων. Η επίλυση των μετρήσεων περιλαμβάνει τόσο τις επιλύσεις των χωροσταθμικών οδεύσεων όσο και την ανάλυση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα του διεθνούς προτύπου API 653. Οι εργασίες της σύμβασης ξεκίνησαν το Μάη του 2017 και αναμένεται να ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.