Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου

Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου

 

Πελάτης:
Δήμος Αμαρουσίου

Περιοχή:
Μαρούσι

Περιγραφή:
Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών και υπηρεσιών, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, για τη σύνταξη μελετών από υπηρεσίες του Δήμου, τη χρήση αυτών σε διάφορες υπηρεσίες για αδειοδοτήσεις ή/και νομιμοποιήσεις και ως υπόβαθρα για αρχιτεκτονικές μελέτες στο σύνολο του Δήμου Αμαρουσίου, που είναι αστική και πυκνοδομημένη, από την οποία διέρχονται σημαντικοί οδικοί άξονες όπως η Λεωφόρος Κηφισίας και η Αττική Οδός, ενώ στα όριά του περιλαμβάνεται και το Ολυμπιακό Αθλητικό κέντρο Αθηνών