Τι αλλάζει στο επάγγελμα του μηχανικού – Τι θα ισχύει για το ΤΕΕ 18/11/2016

Home/Επικαιρότητα/Τι αλλάζει στο επάγγελμα του μηχανικού – Τι θα ισχύει για το ΤΕΕ 18/11/2016

Τι αλλάζει στο επάγγελμα του μηχανικού – Τι θα ισχύει για το ΤΕΕ
18/11/2016

Στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις», με το άρθρο 29, επανακαθορίζονται οι όροι για την άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού και διευρύνονται οι ειδικότητες στις οποίες εντάσσονται τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
Περισσότερα στο Link: http://www.b2green.gr/el/post/40644/ti-allazei-sto-epangelma-tou-michanikou-ti-tha-ischyei-gia-to-tee